De verschillende damesafdelingen van de samenwerkende turnverenigingen zijn begonnen met het
verkennen van de mogelijkheden om een gezamenlijke Turnen Dames afdeling op te richten die uit gaan
komen in de 1e  en 2e divisie; subtop binnen Nederland.


Ambitie

De ambitie van de afdeling turnen dames is: “groeien naar een overkoepelende Dames selectie waar alle talentvolle dames uit Zuid-Holland een plaats hebben om  optimaal te presteren”.  De trainers/sters en turnsters kenmerken zich door een gezamenlijke passie en ambitie voor turnen. Deze ambitie komt tot uitdrukking in het presteren op de landelijke wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) in de eerste-, tweede-, en eredivisie.