Het algemene doel van de Bosan Turnacademie is:

dienst doen als regionaal expertisecentrum waarbinnen talentvolle turners en turnsters hun prestaties tot een optimum kunnen ontwikkelen.”

Subdoelstellingen

Deze algemene doelstelling van de stichting wordt ondersteund door een aantal subdoelstellingen.

  1. De krachten van de samenwerkende gymnastiekverenigingen bundelen

  2. Het verwezenlijken van een regionaal opleidingscentrum.

  3. Het oprichten van een onderzoekslijn

  4. Het organiseren van Turnevenementen.