Het Doel van deze tak is het organiseren van evenementen door en voor de samenwerkende gymnastiekverenigingen met als doel “verbinding” en “betrokkenheid met” de Haagse Turnacademie”.

 

Binnen de Academie voor Sportstudies en het Mondriaan worden studenten binnen het domein sport en bewegen opgeleid. Het organiseren van evenementen past binnen deze opleiding. De Bosan Turnacademie geeft de mogelijkheid om studenten in een veilige omgeving turnevenementen te leren organiseren.